Digital catalog of State Library of Ukraine for Youth

80я43
Я72          Яремчук, В. Д.
    Вплив Євромайдану на зміну політичних ідентичностей жителів міста Чернігова [Текст] / В. Д. Яремчук
    // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / голов. ред. О.О. Рафальський. – К. : ІПіЕНД ім. І. Кураса, 2014. – № 1(69). – С. 221-242.

  ББК 80я43


            
Topics of the document are