Digital catalog of State Library of Ukraine for Youth

63.3(4Укр)64
          Радзієвський, В. О.
    Євромайдан: патріотизм у культурному полі України [Текст] / Віталій Олександрович Радзієвський
    // Вісник Нац. академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2014. – № 2. – С. 56-60.

  ББК 63.3(4Укр)64


            
Topics of the document are