Digital catalog of State Library of Ukraine for Youth

66.3(4Укр), 5я43
          Потапенко, Я. О.
    Рецепція Євромайдану в сучасному українському соціокультурному дискурсі [Текст] / Я. О. Потапенко
    // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / голов. ред. О.О. Рафальський. -. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. – №4 (78). – С. 4-21.

  ББК 66.3(4Укр), 5я43


            
Topics of the document are