Digital catalog of State Library of Ukraine for Youth

66.3(4Рос),133
          Кулик, С.
    Опозиційна діяльність Гаррі Каспарова в контексті подій Євромайдану в Україні [Текст] / С. Кулик
    // Науковий вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Л. Українки. – 2016. – № 11. – С. 7-14. – Серія: Міжнародні відносини.

  ББК 66.3(4Рос),133


            
Topics of the document are