українською мовою
Для тих, хто хоче більше знати - Біологія!

Біологія

Біологія – система наук про живу природу
Готуємося до іспиту з біології
На допомогу абітурієнтові
Біологія на передньому краї науки
Біологія в Інтернеті
Біологічні цікавинки
Головні теорії, закони та закономірності біології
Тлумачний словник біологічних термінів

Біологи з великої літери

Відомі біологи

Повна електронна версія бібліографічного покажчику в форматі PDF

Математика
Фізика
Хімія
Історія України
Космонавтика

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Яндекс цитирования

Rambler's Top100


Фахівцям

Щоб пам"ятати

Відкриття

Здоров"я

Творчість

Куди звернутися якщо...

Біологія – це наука про закономірності життя і розвитку організмів, сукупність природних особливостей життя і розвитку рослинних або тваринних о-ганізмів. Її мета – вивчення закономірностей всіх проявів живого, розкриття сутності життя, систематизація живих істот.

Біологія – найдавніша з наук й найдиференційованіша галузь природо-знавства. Її фундаментальність та філософське значення відображені у видат-них відкриттях, несподіваних рішеннях, сміливих гіпотезах. Вона приваблює увагу дослідників природи і філософів, збуджує уми мільйонів людей, дає пер-спективу відкриття нових законів живої природи, вказує шляхи боротьби з важ-кими хворобами людини, впливає на продуктивність сільськогосподарського виробництва та вирішення проблем у продовольчих галузях.На біологію покла-дено відповідальність за рішення такої глобальної проблеми, як охорона живих ресурсів природи.

Становлення і розвиток біології в Україні базувалися на самобутніх тра-диціях вітчизняної науки та класичних роботах відомих українських вчених- біологів. Бурхливий розвиток біології, актуальність і наукове значення її окре-мих дисциплін, таких як ботаніка, зоологія , анатомія та фізіологія людини, зу-мовлюють інтерес, що зростає, до цієї науки і зокрема до питань її історії, жит-тя і діяльності дослідників, які присвятили себе вивченню біології.
Сучасна біологія – це низка різних наук, таких як: молекулярна біологія, мембранологія, кробіологія, біоетика тощо. Завдяки розвитку цих наук, широке використання дістали методи досліджень, які дють змогу вивчати процеси, що відбуваються в організмах людини, тварин і рослин на клітинному, субклітин-ному та молекулярному рівнях.

Бібліографічний покажчик “Стежками знань у країну Біологію” із серії “Для тих, хто хоче знати більше” створено на допомогу старшокласникам, абі-турієнтам, учителям біології, а також для всіх зацікавлених у поглибленому ви-вченні цієї науки. Він складається з шести розділів.

Перший розділ “Біологія – наука про живу природу” рекомендує літера-туру, яка відкриє перед читачем загадковий світ рослин і тварин, покличе у не-ймовірні подорожі в усі куточки нашої планети, розкаже про людину, будову та функції її організму.
Удругому розділі “Готуємося до іспиту з біології” подано відомості про літературу, яка допоможе у підготовці до тестів, контрольних робіт та іспитів.

Третій розділ “На допомогу абітурієнтові” буде корисним під час вступ-них іспитів до вищих навчальних закладів. Він містить інформацію щодо екза-менаційних тем, поради про те, як успішно скласти іспит.

Четвертий розділ “Біологія на передньому краї науки” інформує про стат-ті з популярних періодичних видань, де описуються новітні технології, відкрит-тя та досягнення в різних галузях біології.

Якщо потрібно написати реферат або доповідь про життя та науковий шлях відомого біолога, то помічником у цій справі стане п’ятий розділ “Біологи з великої літери”, який містить докладні описи статей, присвячених життю та науковій діяльності українських і зарубіжних учених.

Шостий розділ “Біологія в Інтернеті” ознайомить з останніми новинами цієї науки, надасть інформацію про сучасні дослідження в багатьох її галузях, допоможе у пошуку довідкової інформації у мережі Інтернет.

Видання містить додатки, в яких згруповано основні біологічні закони і теорії, добірку “Білогічні цікавинки” та тлумачний словник.

Укладач: О. М Львович,
бібліограф відділу інформаційно-бібліографічної роботи

ВІДОМІ БІОЛОГИ


Гіппократ

Аристотель


Клавдій Гален


Авіценна

Уільям Гарвей

Антоні Ван Левенгук

Карл Ліней

Едвард Дженер

Жан Батист Ламарк

Жорж Кюв"є

Чарльз Дарвін

Грегор Йоган Мендель

Луї Пастер

Роберт Кох

Іван Петрович Павлов

Володимир Іванович Вернадський

Олександр Флемінг

Микола Іванович Вавилов

Останнє поновлення:
27.02.2014 16:31
Copyright © 2002-2014, Державна бібліотека України для юнацтва